Publikacje

1. Lisikiewicz P., Rawińska M.: Poziom samooceny i satysfakcji seksualnej a postrzeganie seksualne uczniów. Seksuologia Polska. 2015. 13(2). Strony od 53 do 58

2. Lisikiewicz P.: Poczucie bezpieczeństwa w szkole a poczucie agresji do innych i potrzeba bliskości. Przegląd Edukacyjny. 2016. 100(1). str. 21-24

3. Lisikiewicz P.: Poziom stresu w szkole a fantazje i poziom samooceny. Kwartalnik Edukacyjny. 2016. 84(1). str. 53-61

4. Lisikiewicz P.: Psychoimmunologia w szkole. Przegląd Edukacyjny. 2017. 105(1). str. 20-22

5. Lisikiewicz P.: Efekt placebo oraz wpływ emocji na zdrowie i funkcjonowanie w szkole. Przegląd Edukacyjny. 2017. 106/107(3/4)

6. Lisikiewicz P.: Jak budować relacje z nastolatkiem. Przegląd Edukacyjny. 2018.(2)

7. Lisikiewicz P.: Motywowanie nastolatka do nauki. Przegląd Edukacyjny. 2018.(2)

Wszystkie czasopisma są punktowane i znajdują się na liście MinisterstwaPatryk Lisikiewicz