Witaj na oficjalnej stronie


Zamiast tradycyjnego wstępu postanowiłem przytoczyć kilka cytatów Alberta Einsteina, które uważam, że będą bardziej znamienne i wartościowe:

"Mój codzienny wysiłek nie jest owocem celowego zamiaru czy planu, lecz potrzebą serca.";

"Naszym celem musi być wyzwolenie się... poprzez rozszerzenie kręgu współczucia na wszystkie żywe istoty i na cały cudowny świat natury";

"Moje doznania mają naturę religijną w tym sensie, iż jestem świadomy, że umysł ludzki jest zbyt ograniczony, by głębiej wniknąć w harmonię Wszechświata, którą nazywamy "prawami natury".";

"Nigdy nie postępuj wbrew swojemu sumieniu, nawet jeśli zażąda tego państwo.";

"Przyznaję, że myśli mają wpływ na ciało.";

"Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie.";

"Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby: albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby cudem było wszystko.".

Patryk Lisikiewicz
Patryk Lisikiewicz